jahad فراخوان چهارمین دوره مسابقه داستان کوتاه دانشجویی ( فراخوان دوم)

مرکز نویسندگی خلاق جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، با همکاری سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، در سال 1393 اقدام به برگزاری مسابقه داستان کوتاه درسطح دانشجویان دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیردولتی، خواهد نمود.

jahad حضور پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور حضورفعال دارد

jahad به همت پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی: کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور تدوین شد

تدوین کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور، سال1390 در پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی به پایان رسید.

jahad حضورجهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی در سومین نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی معدن

جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در سومین نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی معدن که از تاریخ22-24مهر ماه93 در محل مصلی تهران برگزار شد، شرکت کرد.

jahad به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی برگزار شد: مراسم نکوداشت اساتید پیش کسوت تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

مراسم نکوداشت اساتید پیش کسوت تاریخ دانشگاه شهید بهشتی با همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، انجمن تاریخ و معاونت فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

ورود اعضا
روز شمار تاریخ
معرفی کتاب ها و نشریات
مجله قرآنی
ادامه...