jahad حضورجهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی در سومین نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی معدن

جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در سومین نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی معدن که از تاریخ22-24مهر ماه93 در محل مصلی تهران برگزار شد، شرکت کرد.

jahad فراخوان چهارمین دوره مسابقات داستان کوتاه دانشجویان کشور

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد شهیدبهشتی، چهارمین دوره مسابقات داستان کوتاه دانشجویان سراسر کشور را برگزار می کند.

jahad با مشارکت جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی و دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد: برپایی نمایشگاه کتاب در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه

با مشارکت جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی و دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد: برپایی نمایشگاه کتاب در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه

jahad بازدید عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه از توانمندیهای پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی

دکتر هادی قوامی،عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه و همچنین دکتر حیدری مدیر کل امور مجلس جهاد دانشگاهی با حضور در پژوهشکده علوم پایه کاربردی و جهاددانشگاهی واحد شهیدبهشتی با توانمندیها و دستاوردهای این مجموعه از نزدیک آشنا شدند.

jahad تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های فیزیکی در پژوهشکده علوم پایه کاربردی

آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های فیزیکی توسط گروه زمین شناسی محیطی در پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی راه اندازی شد.

ورود اعضا
روز شمار تاریخ
معرفی کتاب ها و نشریات
اصول اکتشافات مغناطیس سنجی
این کتاب توسط دکتر سعید میرزایی و مجتبی رشوند تالیف و در انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی به چاپ رسید.
ادامه...