jahad امضاء تفاهم نامه همكاري في مابين پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاددانشگاهي واحد شهيد بهشتي با پژوهشکده طب دریا و زیرسطحی دانشگاه علوم پزشکی آجا

تفاهم نامه همكاري آموزشی و پژوهشي، بين پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاددانشگاهي واحد شهيد بهشتي و پژوهشکده طب دریا و زیرسطحی دانشگاه علوم پزشکی آجا به امضاء رسيد.

jahad انتصاب معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

طی حکمی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی واحدشهید بهشتی، معاون فرهنگی این واحد منصوب شد.

jahad به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی مسابقه کتبی دهه فجر برگزار شد

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه شهید بهشتی مسابقه ای به مناسبت دهه مبارک فجر در سطح دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرد.

jahad بازدید رییس جهاددانشگاهی از واحد شهیدبهشتی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، با حضور در واحد شهیدبهشتی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی از نزدیک با فعالیت های مختلف این واحد و پژوهشکده آشنا شدند.

jahad شرکت جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی در چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی در چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور حضورفعال دارد.

ورود اعضا
روز شمار تاریخ
معرفی کتاب ها و نشریات
نشریه الکترونیکی تاریخ اسلام منتشر شد
نشریه الکترونیکی تاریخ اسلام
ادامه...